Projekty UR realizowane
"Rozbudowa istniejącego Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 4 602 338,00 zł
w tym kwota:

  • dotacji 35 793,00 zł zł (na przygotowanie dokumentacji projektowej)
  • pożyczki 487 440 zł (na roboty budowlane).

Opis projektu: W dniu 15 listopada 2017 r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” w ramach programu priorytetowego nr 3.2.1 „Poprawa efektywności energetycznej Część 1) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Celem przedsięwzięcia jest zminimalizowanie zapotrzebowania na ciepło i energię do celów grzewczych i wentylacji, przygotowania cwu, oświetlenia i energii pomocniczej oraz uniknięcie emisji CO2. Rozbudowa będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami Programu LEMUR, ze szczególnym uwzględnieniem: maksymalnego obniżenia współczynnika przenikania przegród pełnych i przeszklonych, podwyższenia szczelności budynku, wykorzystania odzysku ciepła w układzie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, uniknięcia mostków cieplnych, wykorzystania zysków słonecznych i bytowych, wykonanie efektywnych instalacji wewnętrznych. Budynek będzie zasilany z sieci ciepłowniczej. Zakładanym efektem rzeczowym jest budynek o regulowanej temperaturze o powierzchni 406,20 m2 (budynek w klasie „A” wg PP Lemur), a ekologicznym: zmniejszenie emisji CO2: 9,85 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 111,90 GJ/rok.

logo

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK