Projekty UR zakończone

Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie systemu informatycznego ERP (MRPO.01.02.00-12-054/13)


Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej” (MRPO.09.03.00-12-001/14)

Projekt
"Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie systemu informatycznego ERP"
(MRPO.01.02.00-12-054/13)

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest unowocześnienie i zwiększenie efektywności zarządzania poprzez wdrożenie zaawansowanego i bezpiecznego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP.
Do długotrwałych rezultatów zrealizowanego projektu należeć będą: zwiększenie wykorzystania technologii informatycznych w procesie zarządzania Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwiększenie konkurencyjności Uczelni i możliwości współpracy z uczelniami europejskimi w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz podniesienie efektywności finansowej.
Bezpośrednim celem projektu jest wprowadzenie nowego rozwiązania informatycznego mającego na celu zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią w następujących obszarach:

 1. Personel (kadry)
 2. Majątek trwały, finanse i księgowość
 3. Budżetowanie
 4. Controling
 5. Zarządzanie projektami
 6. Obieg dokumentów

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
 2. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 3. Nabycie licencji niezbędnych do użytkowania sytemu informatycznego.
 4. Adaptacja pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.
 5. Zakup i instalacja infrastruktury serwerowej niezbędnej do wdrożenia systemu.
 6. Prace wdrożeniowe i zarządzanie projektem.
 7. Szkolenia użytkowników i administratorów systemu.
 8. Promocja projektu.

Budżet i finansowanie:
Budżet projektu wynosi: 3 333 640,00 zł (w tym wydatki kwalifikowalne – 3 307 070,27 zł).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.


W celu jak najlepszej realizacji projektu Zarządzeniem nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 9 czerwca 2014 r. powołany został Zespół ds. wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego (http://ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_32_2014.pdf)

Projekt
"Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej”
(MRPO.09.03.00-12-001/14)

 

logo

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie zakończył realizację projektu pn „Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej”

 

Cele projektu:
Celem głównym projektu było opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie gotowości formalno-prawnej (prawomocne pozwolenie na budowę) do aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej UE i skuteczną, efektywną realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego jako bazy badawczo – klinicznej o znaczeniu ponadregionalnym. Zakres rzeczowy docelowego projektu inwestycyjnego obejmuje budowę oraz kompleksowe wyposażenie obiektu o charakterze naukowo-badawczo-wdrożeniowym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

 1. Przygotowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego, zawierającego wymagane opracowania i uzgodnienia.
 2. Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę zawierającej stosowne opracowania i uzgodnienia:
 3. Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i przetargowej.
 4. Promocja projektu.

W wyniku realizacji projektu powstała dokumentacja techniczna wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, projekty koncepcyjny, budowlany i wykonawczy.

Budżet i finansowanie:
Budżet projektu: 1 358 578,50, zł (w tym wydatki kwalifikowalne) – 1 105 866,00 zł
Wartość dofinansowania z UE 774 106,20 zł
Wkład własny UR – 584 472,30 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych.

W celu prawidłowej realizacji zadania na mocy Zarządzenia Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 22 stycznia 2014 r. został powołany Zespół ds. opracowania koncepcji zagospodarowania Rzązki.

 

logo

logo

logo

logo

logo

logo

Wizualizacje powstały  na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę Tektonika Architekci Sp z o.o. Sp.K. 31-144 Kraków ul. Biskupia 14/10 w ramach projektu.

 

logo

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK