Projekty Dydaktyczne

Projekty związane z badaniami prowadzonymi w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz badaniami służącymi rozwojowi doktorantów finansowane w wewnętrznym trybie konkursowym.

 


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJDziałanie 3.4 Kadra
Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej Uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego.
Wnioski w ramach konkursu można składać w terminie od 29 maja do 28 lipca 2017 r.
Miejsce i termin składania wniosków: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17/


GRANTS PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJDziałanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na Zintegrowane Programy Uczelni.
Konkurs na projekty ma obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni:
  1. Moduł programów kształcenia
  2. Moduł podnoszenia kompetencji
  3. Moduł programów stażowych
  4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
  5. Moduł studiów doktoranckich
  6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 26 czerwca 2 017 r. do dnia 15 września 2017 r
Miejsce i termin składania wniosków: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz217/


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK